Andreas Bäckäng

melker

Andreas är VD på Enrad, en av Europas ledande och prisbelönta tillverkare av kylaggregat och värmepumpar. Föregångare i användandet av naturliga köldmedium. Har drivit upp företag inom många branscher men huvudsakligen medicinteknik. Verkar alltid inom ett område som bidrar till människor eller miljöns bästa.